GIỮ ĐẠO SỰ SỐNG |Ms Lưu Thuận An|

Kinh thánh: Phi-líp 2:12-15  -o0o-   Câu gốc: Phi-líp 2:15

    1. Lý do giữ đạo sự sống.
    2. Biểu hiện của người giữ đạo sự sống.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT

Chi phái  2  – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH  – Cầu nguyện Dâng hiến

Anh  THI  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.