SỐNG VÌ TIN LÀNH CỦA CHÚA |Ms Lưu Thuận An|

Kinh thánh: Rô ma 1:1-7  -o0o-   Câu gốc: Rô ma 1:1-2

    1. Biết nguồn gốc Tin lành.
    2. Bằng chứng của Tin lành.
    3. Nền tảng của Tin lành.
    4. Tin lành dành cho ai.
    5. Mục đích của Tin lành.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  LƯU CÔNG THUẬN  – HDCT

Chi phái  3  – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  MAI ĐÌNH HƯƠNG  – Cầu nguyện Dâng hiến

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.