THẦN YÊN ỦI GIÁNG LÂM

Kinh thánh: Giăng 16:1-15  —   Câu gốc: Giăng 14:26

  1. Đấng yên ủi là ai?
  2. Công tác của Đấng yên ủi.


Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH  – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.