Ngày HIẾU KÍNH CHA MẸ |Ms Lưu Thuận An|

THƯƠNG YÊU CON

Kinh thánh: Lu-ca 8:40-42; 49-56  —   Câu gốc: Ê-phê-sô 6:1

  1. Hy sinh cho con.
  2. Truyền gương đức tin cho con.
  3. Mong Chúa biến đổi đời sống con.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  LÊ THANH HẢI VŨ  – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.