XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG CƠ ĐỐC VỮNG MẠNH |Ms Lưu Thuận An|

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG CƠ ĐỐC VỮNG MẠNH

Kinh thánh: II Sa-mu-ên 10:1-19  —   Câu gốc: II Sa-mu-ên 10:12

    1. Cảm thông và an ủi.
    2. Cộng tác và giúp đỡ nhau.
    3. Can đảm và cùng làm công việc chung.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  MAI ĐÌNH HƯƠNG  – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.