Home / Bài Giảng / BỀN LÒNG THEO CHÚA |Ms Lưu Thuận An|

BỀN LÒNG THEO CHÚA |Ms Lưu Thuận An|

BỀN LÒNG THEO CHÚA

Kinh thánh: II Giăng 7-13  —   Câu gốc: II Giăng 9b

  1. Vì sao phải bền lòng theo Chúa?
  2. Thế nào là người bền lòng theo Chúa?

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *