Home / Bài Giảng / ĐỪNG NGÃ LÒNG |Ms Lưu Thuận An|

ĐỪNG NGÃ LÒNG |Ms Lưu Thuận An|

ĐỪNG NGÃ LÒNG

Kinh thánh: II Cô-rinh-tô 4:1-6  —   Câu gốc: II Cô-rinh-tô 4:1

  1. Tình yêu Chúa.
  2. Lòng yêu mến Chúa.
  3. Hiểu biết vinh quang của Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.