SỐNG NHƯ THẾ NÀO SAU PHỤC SINH |Ms Lưu Thuận An|

SỐNG NHƯ THẾ NÀO SAU PHỤC SINH

Kinh thánh: Ê-phê-sô 5:1-20  —   Câu gốc: Ê-phê-sô 5:1

  1. Bắt chước Chúa.
  2. Sống trong sự sáng của Chúa.
  3. Sống khôn ngoan.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.