Lễ Kỷ Niệm CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ – Năm 2018

CHÚA GÁNH ĐAU THƯƠNG VÌ CHÚNG TA

Kinh thánh: Ê-sai 53:1-12  —   Câu gốc: Ê-sai 53:5

  1. Đấng gánh đau thương cho chúng ta.
  2. Thái độ Chúa gánh đau thương.
  3. Kết quả của sự đau thương của Chúa.

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  MAI ĐÌNH HƯƠNG – HDCT

Múa: Một Trời Thương

Thánh ca: Đồi Gô- gô – tha chốn xưa – Ban Trung Tráng niên

Thánh ca: Dòng Huyết Tha Tội – Ban Thanh Thiếu niên

Thi ca: Nơi ấy một tình yêu – Chi Hiếu

Thánh ca: Chén Đau Thương – Ban Phụ nữ

Đơn ca: Ngài Chờ Anh Đó – Trọng Tín

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.