ĐƯỢC CHÚA DÙNG |Ms Lưu Thuận An|

ĐƯỢC CHÚA DÙNG

Kinh thánh: Lu-ca 19:29-40  —   Câu gốc: Lu-ca 29:34-35

  1. Chúa dùng ai và điều gì?
  • Chúa dùng những người sẵn sàng.
  • Chúa dùng những phương tiện trong cuộc sống cho công việc Ngài.
  1. Được Chúa dùng thì phải như thế nào?
  • Phải vâng phục và hiệp một.
  • Tôn cao Chúa.
  1. Kết quả ra sau khi được Chúa dùng?
  • Thấy sự tể trị của Chúa.
  • Vui vì được dự phần vinh quang với Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH – HDCT

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.