TÌM KIẾM CHÚA | Ms Lưu Thuận An |

TÌM KIẾM CHÚA

Kinh thánh: Luca 18:35-43; 19:1-10  —   Câu gốc:Giê-rê-mi 29:13

  1. Ai cần tìm kiếm Chúa?
  • Người khó khăn cần tìm kiếm Chúa.
  • Người đang thuận lợi.
  1. Tìm kiếm Chúa thể hiện qua điều gì?
  • Hiểu biết về Chúa.
  • Kiên trì.
  1. Tìm kiếm Chúa nhận được kết quả ra sao?
  • Gặp được Chúa.
  • Đời sống được biến đổi.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.