NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH

VẼ ĐẸP THUỘC LINH

CỦA NỮ CƠ ĐỐC

Kinh thánh: I Phierơ 3:1-7  —   Câu gốc: I Phierơ 3:4

 1. Trông cậy Chúa.
 • Sống trong sạch.
 • Tin kính.
 1. Thuận phục chồng.
 • Chúa muốn.
 • Để cảm hóa chống.
 1. Chú trọng đến vẽ đẹp không phai tàn.
 • Tin thần diệu dàng.
 • Sự hy sinh.
 1. Làm điều lành.
 • Xây dựng từ trong tâm hồn.
 • Xây dựng bằng hành động.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  LÊ THANH HẢI VŨ – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.