CÁCH SỐNG CỦA CHÚNG TA GIỮA DÒNG ĐỜI |Ms Lưu Thuận An|

CÁCH SỐNG CỦA CHÚNG TA GIỮA DÒNG ĐỜI

Kinh thánh: Sáng thế ký 37:1-24   —   Câu gốc: Rô ma 12:2

 1. Sự thật trong dòng đời.
 • Người ta sống thiên vị.
 • Sống ranh ghét nhau.
 • Lập mưu hại nhau.
 1. Cách sống của chúng ta giữa dòng đời.
  • Không chấp nhận việc xấu.
  • Bày tỏ điều Chúa cho mình biết.
  • Khám phá điều Đức Chúa Trời hùa giúp

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.