CHỜ ĐỢI ƠN PHƯỚC CHÚA | Ms Lưu Thuận An |

CHỜ ĐỢI ƠN PHƯỚC CHÚA

Kinh thánh: Ê-sai 30:18

  1. Tin cậy Chúa.
  2. Biết Chúa có thời điểm của Ngài.
  3. Để Chúa làm chủ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.