NGƯỜI CHÚA CHỌN |Ms Lưu Thuận An |

NGƯỜI CHÚA CHỌN

Kinh thánh: Công vụ 6:1-7  ——   Câu gốc: Công vụ 1:24

  1. Đầy lòng tin cậy Chúa (5).
  2. Sống xứng đáng với danh Chúa chọn (3).
  3. Sống trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh (3).
  4. Khôn ngon (3)
  5. Nhận việc và làm việc (5).

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.