TẬN HƯỞNG PHƯỚC HẠNH CHÚA BAN | MsNc Nguyễn Trần Duy Phúc Ân |

TẬN HƯỞNG PHƯỚC HẠNH CHÚA BAN

Kinh thánh: Thi Thiên 23  —–  Câu gốc: Thi Thiên 23:6

  1. Được Chúa tiếp trợ.
  2. Được Chúa bảo vệ.
  3. Được Chúa ban phước hạnh và sự thương xót.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.