ĐỊA VỊ CAO QUÝ |Ms Lưu Thuận An |

ĐỊA VỊ CAO QUÝ

Kinh thánh: I Ti-mô-thê 3: 8-13    Câu gốc: I Ti-mô-thê 3: 13

  1. Sống trong địa vị cao quý thì không được làm gì?
  2. Sống trong địa vị cao quý thì không được làm gì?

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  LÊ THANH HẢI VŨ – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.