SỐNG THẾ NÀO SAU NGÀY LỄ GIÁNG SINH | Ms Lưu Thuận An |

 SỐNG THẾ NÀO SAU NGÀY LỄ GIÁNG SINH

Kinh thánh: Mathiơ 2:13-23     Câu gốc: Ê-phê-sô 5:10

  1. Tiếp tục sống trong sự dẫn dắt của Chúa.
  2. Nhận thấy sự tể trị của Chúa.
  3. Đừng để cơn giận sui khiến mình làm việc sai trái.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chấp sự  ĐOÀN NGỌC LIÊM – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.