NHẬN ĐƯỢC SỰ VUI MỪNG LỚN | Ms Lưu Thuận An |

NHẬN ĐƯỢC SỰ VUI MỪNG LỚN

Kinh thánh: Mathiơ 2:1-17     Câu gốc: Mathiơ 2:11-12

  1. Điều gì khiến người ta không nhận được sự vui mừng lớn?
  • Mãi mê bảo vệ địa vị, chỗ đứng của mình.
  • Sống giả hình.
  • Học thức, của cải không đem cho người ta sự vui mừng thật.
  1. Làm thế nào để nhận sự vui mừng lớn?
  • Khát khao tìm kiếm.
  • Bỏ đi cái tôi và thờ đùng Đấng đáng tôn thờ.
  • Làm theo lời Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự MAI ĐÌNH HƯƠNG – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.