NGƯỜI CÓ NGHĨA | Ms Lưu Thuận An |

NGƯỜI CÓ NGHĨA

Kinh thánh: Mathiơ 1:18-25     Câu gốc: Mathiơ 1:19

  1. Chẳng muốn người khác mang tiếng xấu (19)
  2. Nhạy bén với sự phán dạy của Chúa (20)
  3. Nhiệt thành trong công việc Chúa (24-25)

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.