TÌNH BẠN CƠ ĐỐC |Ms Lưu Thuận An |

TÌNH BẠN CƠ ĐỐC

Kinh thánh: I Samuen 18:1-5; 19:1-7        Câu gốc: Châm ngôn 17:17

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự MAI ĐÌNH HƯƠNG – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.