XÂY DỰNG GIA ĐÌNH YÊU MẾN CHÚA | Ngày Trung Tráng niên Tin lành | Ms Lưu Thuận An |

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH YÊU MẾN CHÚA

Kinh thánh: I Samuên 1:1-28    —    Câu gốc: I Samuên 1:28

  1. Xây dựng gia đình trong sự Thờ phượng Chúa.
  2. Yêu mến Chúa thể hiện qua sự cầu nguyện.
  3. Chẳng những mình, nhưng còn dạy con cho con cái biết Hầu Việc Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Trưởng ban CAO VĂN THÀNH – HDCT

THÔNG CÔNG

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.