NGƯỜI CÔNG BÌNH SẼ SỐNG BỞI ĐỨC TIN | Kỷ niệm 500 năm Cải Chánh Giáo Hội |Ms Lưu Thuận An|

NGƯỜI CÔNG BÌNH SẼ SỐNG BỞI ĐỨC TIN

Kinh thánh: Rô-ma 1:17

  1. Thế nào là người công bình?
  2. Sống bởi đức tin là người như thế nào?

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chấp sự BÙI VĂN THẠNH – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.