ANH BÙI CHÁNH VỀ NƯỚC CHÚA

THÔNG BÁO

Quản nhiệm & Ban Chấp Sự – Hội Thánh Tin Lành TÂN MINH

Trân trọng báo tin cùng toàn thể Hội thánh

Anh BÙI CHÁNH, sinh năm 1973

(đã yên nghỉ trong Chúa lúc 11h30, ngày 26/10/2017 tại Tân Minh – Bình Thuận)

 

  • Lễ Nhập quan: 20 giờ 30, ngày 26/10/2017 tại nhà riêng

                                   (Khu phố 2, TT. Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận)

  • Cầu nguyện:  19giờ, ngày 27/10/2017
  • Lễ Di quan:  8giờ00, ngày 28/10/2017
  • An táng: Tại Nghĩa trang 3 xã

xin thông báo để Hội thánh được biết và Cầu nguyện

Một số hình ảnh ghi nhận:

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.