ĐỨC TIN BỀN ĐỔ | Ms Lưu Thuận An |

ĐỨC TIN BỀN ĐỔ

Kinh thánh: Nê-hê-mi 6:1-19        —     Câu gốc: Nê-hê-mi 6:3

  1. Coi việc làm theo ý Chúa là lớn hơn hết (1-4)
  2. Sống thật không sợ lời vu oan (5-9)
  3. Không để người ta dụ mình phạm tội (13)
  4. Thấy được việc Chúa làm (15-16)

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chấp sự TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.