ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ SỐNG TÔI | Ngày Thanh Thiếu niên TL | MsNc Nguyễn Trần Duy Phúc Ân |

ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ SỐNG TÔI

Kinh thánh: Phi-líp 1:12-30           —        Câu gốc: Phi-líp 1:21

 

  1. Đấng Christ là sự sống
  2. Biểu hiện của người sống có Đấng Christ
  3. Cam kết của người sống có Đấng Christ

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chấp sự Bùi Thị Kim Ánh – HDCT

Ban Thanh Thiếu niên – Tôn Vinh Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.