Hãy Trở Nên Giống Chúa Càng Hơn | Ms Lưu Thuận An |

HÃY TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA CÀNG HƠN

Kinh thánh: Ê-phê-sô 5:1-20             Câu gốc: Ê-phê-sô 5:1

 

  1. Sống yêu thương (2)
  2. Sống trong sạch (3-7)
  3. Sống khôn ngoan (8-17)
  4. Sống trong sụ dẫn dắt của Chúa Thánh Linh (18-20)

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chấp sự Nguyễn Văn Hải – HDCT

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.