Bà Quả phụ NGUYỄN THẾ CỬU về nước Chúa

THÔNG BÁO

Quản nhiệm & Ban Chấp Sự – Hội Thánh Tin Lành TÂN MINH

Trân trọng báo tin cùng toàn thể Hội thánh

Bà Quả phụ NGUYỄN THẾ CỬU

(Nhũ danh: HUỲNH THỊ THANG)

sinh năm 1928

(đã yên nghỉ trong Chúa lúc 18h10, ngày 09/9/2017  Tân Phúc –  Hàm Tân – Bình Thuận)

 

  • Lễ Nhập quan: 14 giờ 00, ngày 10/8/2017 tại nhà riêng

                                   (tại Thôn 1, Tân Phúc, Hàm Tân, Bình Thuận)

  • Cầu nguyện: 19 giờ, ngày 11/8/2017
  • Lễ Di quan: 7 giờ, ngày 12/9/2017
  • An táng: Tại nghĩa trang Thôn 2, xã Tân Phúc, Hàm Tân, Bình Thuận

xin thông báo để Hội thánh được biết và Cầu nguyện

Một số hình ảnh ghi nhận:

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.