Home / Bài Giảng / Tinh Thần Người Hầu Việc Chúa | MsNc Nguyễn Văn Đức |

Tinh Thần Người Hầu Việc Chúa | MsNc Nguyễn Văn Đức |

Tinh Thần Người Hầu Việc Chúa 

Kinh thánh: I Các vua 19:1-18

Câu  gốc: 19:13b

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *