LÀM THEO LỜI CHÚA | Ngày Kinh Thánh | Ms Lưu Thuận An |

LÀM THEO LỜI CHÚA

Giacơ 1:19-27

 

1.Lời Chúa là gì?

 • Là lời sự sống (21a)
 • Là đem đến sự cứu rỗi (21b)
 • Là chỉ ra điều sai (23)
 • Là trọn vẹn (25)

2. Lời Chúa muốn chúng làm gì?

 • Dọn tắm lòng (21)
 • Tiếp nhận với thái độ nhu mì (21)
 • Xét lòng (25)
 • Nghiêm chỉnh làm theo (25)

3. Làm theo lời Chúa được gì?

 • Được cứu (21)
 • Không bị lừa dối (22)
 • Được phước (25)
 • Đem lại ít lợi cho người khác (27)

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.