HỌC KINH THÁNH TRONG ĐIỀU KIỆN KHÓ KHĂN

HỌC KINH THÁNH TRONG ĐIỀU KIỆN KHÓ KHĂN

httltanminh.com – Để luôn duy trì thì giờ Trường Chúa Nhật của Hội thánh, các lớp học Kinh thánh dù phải học trong điều kiện khó khăn về phòng học, nhưng các giáo viên và học viên vẫn trung tín dạy và học lời Ngài.

 

Lớp Quí ông bà và Thanh thiếu niên học cùng nhau

Lớp Thiếu nhi

Lớp Ấu nhi

Lớp Ấu đồng

Xin con cái Chúa cầu nguyện thêm cho cơ sở nhà Chúa tại Tân Minh sớm được phục hồi sau sự hỏa hoạn ngày 17/7, xin Chúa tiếp trợ về mặt tài chánh để tín hữu có phòng học Kinh thánh.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.