BCS HỘI THÁNH PHÚC ÂM 2 THĂM VIẾNG

BAN CHẤP SỰ  HỘI THÁNH PHÚC ÂM 2 THĂM VIẾNG

httltanminh.com – Nhằm khích lệ và động viên tôi con Chúa tại Tân Minh. Mục sư phụ tá cùng ban chấp sự Hội thánh Phúc Âm 2 đã đến chia sẻ và khích lệ nhau trong tình yêu Chúa Giê-xu Christ

Một số hình ghi nhận:

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.