Thường Trực TLH Thăm Hội Thánh

httltanminh.com – Vào lúc 13h, ngày 30/7/2017. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng thủ quỹ/HTTLVN (MN), thay mặt thường trực Tổng Liên Hội đến thăm, khích lệ và động viên Mục sư Quản nhiệm cùng ban chấp sự qua việc cơ sở Nhà Chúa vừa bị cháy.

Ông dành thì giờ tâm tình, chuyển lời thăm hỏi của các Đầy Tớ Chúa trong thường trực và chia sẻ kinh nghiệm ông từng đối mặt khi hầu việc Chúa (khi còn hầu việc Chúa tại Hội thánh Cà Mau, tư thất quản nhiệm cũng bị thiêu rụi hoàn toàn), nhưng khi Chúa đóng cửa này thì Ngài sẽ mở cách cửa khác lớn hơn và phước hạnh cho Hội thánh của Ngài.

Cuối cùng, ông đã dùng lời cầu nguyện đặt biệt cho công việc nhà Chúa, cho mục sư quản nhiệm, ban chấp sự và toàn thể con cái Chúa tại Hội thánh Tân Minh luôn vững vàng trong đức tin và hết lòng noi theo dấu chân của Ngài.

Một số hình ghi nhận:

Chụp hình lưu niệm cùng quản nhiệm và ban chấp sự

Đến thăm lô đất mới (nơi chuẩn bị xây dựng Nhà Chúa)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.