Home / Bài Giảng / Ý Tưởng & Đường Lối Chúa

Ý Tưởng & Đường Lối Chúa

Ý TƯỞNG & ĐƯỜNG LỐI CHÚAÊsai 55: 8-9

1. Ý tưởng Chúa khác với ý tưởng chúng ta.

2. Đường lối Chúa không dễ dàng như chúng ta nghĩ.

3. Đường lối của Chúa cao hơn của chúng ta.

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *