DỌN DẸP NHÀ THỜ

DỌN DẸP NHÀ THỜ

httltanminh.com – Sáng nay, được sự giúp đỡ của Hội thánh Phúc Âm 1 và Hội thánh Phúc Âm 2 cùng với con cái Chúa tại Hội thánh cùng nhau dọn dẹp phần cháy. đúng 7h30 sau lời câu nguyện của Mục sư quản nhiệm, tất cả tiến hành công việc.

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.