Home / Bài Giảng / Chia Sẻ Gánh Nặng – Ms Lưu Thuận An | Galati 6:1-5 |

Chia Sẻ Gánh Nặng – Ms Lưu Thuận An | Galati 6:1-5 |

CHIA SẺ GÁNH NẶNG – Ms Lưu Thuận An | Galati 6:1-5 |

  1. Người cần được chia sẻ gánh nặng:
  2. Ai là người mang lấy gánh nặng cho người khác?
  3. Giá trị của người mang lấy gánh nặng cho nhau:

 

 

Hướng dẫn chương trình: CS. Bùi Thị Kim Ánh

 

Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa: Cô Trần Thị Hồng Hạnh

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.