Ban Trung Tráng niên – Tổng kết 6 tháng & Sinh nhật

      httltanminh.com – Nhằm đánh giá lại hoạt động của anh em trong gia đình Trung Tráng niên, ban điều hành đã có chương trình thờ phượng Chúa thông công và tôn vinh danh Ngài, buổi thờ phượng được phước hạnh trong ơn của Chúa.

Chương trình sinh nhật dành cho tất cả các anh chị sinh trong 6 tháng đầu năm cũng được ban điều hành tổ chức trong sự vui vẽ và đầy sự kích lệ.

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.